Dorpsarchief van

Archief

Friese Sleepbootdagen 2004

Vanaf 1988 organiseert Woudsend om de twee jaar de Friese Sleepbootdagen. Een uniek festijn waarbij

Vanaf 1988 organiseert Woudsend om de twee jaar de Friese Sleepbootdagen. Een uniek festijn waarbij oude tijden herleven. Grote en kleine sleepboten zijn te bezichtigen, Diverse activiteiten omkleden dit spektakel. Een belangrijk onderdeel is de verkiezing van de sleepbootschipper van het jaar. Personen met een grote verdienste voor het dorp of dorpsorganen komen hiervoor in aanmerking. De gekozen kandidaat is daarmee voor twee jaar eigenlijk ee

lees meer

De knapenvereniging van Woudsend

Op de foto:
Boven v.l.n.r.:	Arend Bergstra, EpeŁs de Jong, Douwe Hoekstra, Johannes Visser, Ane Pru

Op de foto: Boven v.l.n.r.: Arend Bergstra, EpeŁs de Jong, Douwe Hoekstra, Johannes Visser, Ane Pruiksma, Kees Pruiksma, Atte Posthumus, Johannes de Jong. 2e rij van boven: Chauffeur Lykle Lyklema, Jan Siegert, Lykle Lyklema, Auke de Jong, leiders Atte de Boer en Foeke Siegert, Hotse Sikkes, Gerlof Bijlsma, Pier Nauta, Folkert Postma. 3e rij van boven: Folkert Postma, Geert Atsma, Jan Bergstra, Bouke Lyklema, Izaak Visser, Willie Stilma, Sipke

lees meer

Weest eensgezind onder elkander

Meisjesvereniging met de naam

Meisjesvereniging met de naam "weest eensgezind onder elkander". Voor de geÔnteresseerden, de tekst hiervan kun je terugvinden bij Romeinen 12 vers 16. Op de foto: Boven v.l.n.r.: Geertje Lijklema, Aalbert Dijkstra, Japke Bouma, Liesbeth van der Horst, Atsje v.d. Hort, Grietje de Koe, Anne de Koe, Lolkje Wildschut, Idskje ?, Wies Kroon, Jeltje Okma. Midden v.l.n.r.: Grietje Schotanus, Boukje Kingma, Klaske Huisman, Froukje Visser, Griet van Vi

lees meer

Vrouwenclub?

Waarom de ze opname is gemaakt is niet geheel duidelijk.
Op de foto:
Boven v.l.n.r.:	Trijntje Lijk

Waarom de ze opname is gemaakt is niet geheel duidelijk. Op de foto: Boven v.l.n.r.: Trijntje Lijklema, Geertje de Jong, Lolkje Atsma, Antje (dienstbode bij dominee), IJmje Douma, Geertje Visser, Dieuwke Atsma, Gerlofke Atsma, Sijke Steegenga, Geeske de Jong, Siep de Jong, Hinke Atsma. Midden v.l.n.r.: Annigje Klijnstra, Sietske Lijklema, Renske Attema, Eeke Pebesma, Grietje Schilstra, Maaike Bergsma, Katie Visser, Aplonia Bijlsma, Marijke va

lees meer

Klassefoto Christelijke Lagere School

De foto komt uit de verzameling van de op 19 december 2001 overleden oud-Woudsender Willem Walsweer

De foto komt uit de verzameling van de op 19 december 2001 overleden oud-Woudsender Willem Walsweer uit Slagharen. op de foto: Boven v.l.n.r. Jelle Ringnalda, Geertje Ringnalda en Atte Huisman. 2e rij van boven: juffrouw Leentje Visser, meester van der Brug (hoofd van de school), Hiele Ringnalda, Auke Kampen, Hinke Douma, Jurjen de Jong, Johannes Osinga, meester W. Bakker en meester Lubbers. 3e rij van boven: Arie de Hoop, Ane Osinga, Tjeerd

lees meer

Het bankje

Reproductie van een foto uit de collectie van Sieb Nauta te Eindhoven (zoon van molenaar Otto Nauta)

Reproductie van een foto uit de collectie van Sieb Nauta te Eindhoven (zoon van molenaar Otto Nauta), overleden op 8 februari 2008. Op de foto: Sjoerd van der Werf - Foeke de Koe - Lammert Glashouwer - Tjalling Glashouwer - Nienke de Vries - Marten Visser en Titte Eppinga. Toelichting: Zeven Woudsenders op een zelf gemaakt bankje. In de luwte en in het zonnetje, tegen de schutting achter de scheerwinkel van Poppe Reijenga. Zomaar even poseren

lees meer

Klassefoto Christelijke Lagere School

De foto komt uit de verzameling van de op 19 december 2001 overleden oud-Woudsender Willem Walsweer

De foto komt uit de verzameling van de op 19 december 2001 overleden oud-Woudsender Willem Walsweer uit Slagharen. Op de foto: Boven v.l.n.r.: Auke Kampen, Atte Huisman, Jurjen de Jong, Feike Stegenga, Bokke de Vries, Jan de Vries, Tjeerd Kampen, Tjitte Visser, Sipke Buma. 2e rij van boven: Jeltje Ringnalda, Geertje Ringnalda, Lipkje Visser, Annigje Klijnstra, Sijke Stegenga, Margje Kampen, Johannes Bruinsma en zittend meester Y. Visser. 3e r

lees meer

Christelijke Zangvereniging De Lofstem

Op de foto:
1 Gotse Tjalsma; 2 Teake v.d. Bosch; 3 Lolke Nijdam; 4 Kees Kaspersma; 5 Haye de Vries;

Op de foto: 1 Gotse Tjalsma; 2 Teake v.d. Bosch; 3 Lolke Nijdam; 4 Kees Kaspersma; 5 Haye de Vries; 6 Douwe Osinga; 7 Willem Walsweer; 8 ?; 9 Tietje Walsweer-Osinga; 10 Popke de Jong; 11 Gosse Hoekstra (arbeider bij Ekke Atsma); 12 Lykle Lyklema; 13 Pier Gabes de Vries; 14 Taltje Bakker; 15 Siemen de Jong; 16 Klaas Knobbe; 17 Ale Reijenga; 18 Jan Hoekstra; 19 Jan Nauta; 20 Jelle Nijdam; 21 vrouw Nijdam; 22 Joh. Hofman; 23 Aaltje Lyklema; 24 vro

lees meer

Meisjesclub?

Op de foto:
Achter v.l.n.r.: IJmkje de Kroon, Renske Attema, Frouwkje de Jong, Sippie Steenbeek, Aa

Op de foto: Achter v.l.n.r.: IJmkje de Kroon, Renske Attema, Frouwkje de Jong, Sippie Steenbeek, Aaltje Wiegersma, Gerrie Bergsma, Hinke Pruiksma. 2e rij v.l.n.r.: Sijke Fortuin, Pietje Klijnstra, Klaske Boukes, Jeltje Pruiksma, Johanna Douma, Sjoerdje Lijklema, Pierkje Bouma, Sijtske Huisman, onderwijzeres Ten Wolde (zij was in de kost bij fam. Kouwenhoven), Lokje Douma, Aukje Postma, dienstbode v.d. Werf. 3e rij v.l.n.r.: Klaske van Gosliga,

lees meer

W‚ldsein yn Wymbritseradiel

W‚ldsein yn Wymbritseradiel
Uit 'Alde doarpsgesichten' diel 1, pagina 40-41

W‚ldsein yn Wymbritseradiel Uit 'Alde doarpsgesichten' diel 1, pagina 40-41

lees meer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | | »