Dorpsarchief van

Archief

Skûtsje ‘Hoop op Welvaart’

Repro van ansichtkaart met gezicht op de Iewâl

Repro van ansichtkaart met gezicht op de Iewâl

lees meer

Bewaarschool te Woudsend 1950

Dat het een speciale dag is, dat kun je wel zien. De jonge dames hebben de mooiste jurkjes aan en ee

Dat het een speciale dag is, dat kun je wel zien. De jonge dames hebben de mooiste jurkjes aan en een stijf gestreken strik in het haar. Personen op de foto: Juffrouw Jap de Vries, Tinie van Dijk, Marie Bijlsma, Geertje Kuiken, Trynke Oppedijk, juffrouw Sip de Jong, Hilly Westerhof, Ukie Moust, Annie van Brug, Geertruida Schilstra, Jeltje Glashouwer, Fintje van der Berg.

lees meer

Schoolreisje naar Oranjewoud

Openbare lagere school van Woudsend.
Personen op de foto:
Boven v.l.n.r.	Hil Glashouwer-Krikke e.v

Openbare lagere school van Woudsend. Personen op de foto: Boven v.l.n.r. Hil Glashouwer-Krikke e.v. Lammert Glashouwer, Vrouw van Frans Hes, Martha Visser e.v. Abram Visser, Tiet Visser e.v. Eeltje Ypenga (ouders Gerard Visser), Mevrouw Rinsma (melkboer), Rinske e.v. Rinse Akkerman, Echtgenote van meester Bakker, Pietje de Jong e.v. Sietse, Leentje Knol (moeder van Jetske de Boer), Mevrouw Kraan (moeder van Hoite Kraan), ?. 2e rij v.l.n.r. Mee

lees meer

Biljartclub van Café De Watersport

Personen op de foto:
Boven v.l.n.r.:Pieter Nagelhout, Wiebe Dijkstra (Hommerts), Pieter Nagelhout (

Personen op de foto: Boven v.l.n.r.:Pieter Nagelhout, Wiebe Dijkstra (Hommerts), Pieter Nagelhout (Bakhuizen, knecht bij Okma), Leo Rijnja, IJbeltje Rijnja-Jongstra, Johannes Silvius, ?, Anskje van der Pol, Sibbele Reekers. 2e rij v.l.n.r. Pieke Nagelhout, Wiebe de Jong, Gretha de Jong-Van der Pol, Jappie Nagelhout, Catharina Nagelhout-Homminga, Wiebe van der Pol. 3e rij v.l.n.r. Atte Bergstra, Klaske Silvius, Ries Benschop (knecht bij Atte Tr

lees meer

Reisje “De Laatste Stuiver”

Personen op de foto:
In de bus: Iemkje Bosma
Staand v.l.n.r.	Wietske Bijl, Ymkje en Pier de Vries,

Personen op de foto: In de bus: Iemkje Bosma Staand v.l.n.r. Wietske Bijl, Ymkje en Pier de Vries, Antje en Jan Poepjes (Pelkamp), chauffeur, Trien en Hendrik Draaijer, Baukje Bergsma, vr. Rondhout (mem van Luut), vr. Visser (mem van Willem). Gehurkt v.l.n.r. Jan de Vries, Atje van Dijk, Aant Bergsma, Margje Reijenga. Bijzonderheden: De bus van Autobusbedrijf De Zuidwesthoek te Balk heeft als kenteken een B-nummer. De Motor- en Rijwielwet v

lees meer

Zangvereniging Woudsend

Personen op de foto:
Achter v.l.n.r.: ?, Aant Bergsma, Ale Reijenga, Wigle Visser.
2e rij van bove

Personen op de foto: Achter v.l.n.r.: ?, Aant Bergsma, Ale Reijenga, Wigle Visser. 2e rij van boven: M. de Vries, R. Glashouwer, Y. Nauta, ?, ?. ?, Froukje v.d. Bosch, ?. 3e rij van boven: A. Lyklema, Finnema, A. Rusticus, ?, ?, Japke de Vries,?, ?, A. Posthumus, ?. Zittend ?, Rusticus, dirigent, Jelte Visser, Poppe Reijenga, Wieke Posthumus. Voorgrond: Harmke v.d. Werf, Visser, Holly Bruinsma, Trijn Wittermans.

lees meer

PEB

Tijdens een jubileum van Provinciaal Elektriciteits Bedrijf was een delegatie vanuit Woudsend aanwez

Tijdens een jubileum van Provinciaal Elektriciteits Bedrijf was een delegatie vanuit Woudsend aanwezig. Op de stoep vlnr: ?,?,?, J.F. Okma,?,D.J. Osinga, E. Steenbeek,?,?,?. 2e rij: Cath. Nagelhout, G. Cannegieter,?,?,?,?, Th. Wiegersma, J. Westerhof,?, J.J. de Vries, J. Nijdam,?, D.H. de Jong, O. Nauta Extra info: Het archief van de Coöperatieve Electiciteitscentrale Woudsend is in bewaring gesteld bij het P.E.B. (bron Fries Scheepvaartmuseu

lees meer

Schoolreisje Openbare lagere school

Schoolreisje O.L. School van Woudsend helemaal naar Camperduin aan Zee.
Achteraan: 	 Mevr. Kouwenho

Schoolreisje O.L. School van Woudsend helemaal naar Camperduin aan Zee. Achteraan: Mevr. Kouwenhoven, Sytse de Jong, Thomas Wiegersma, Rense Akkerman, mevr. Akkerman, mevr. De Jong, mevr. Visser, Abram Visser, Wigle Visser Daarvoor: chauffeur, Wytske Rondhout, Hiskje Wispelweij, Goaitske Wispelweij, Rens Kouwenhoven, Cornelis Coehoorn De 4 achter bord: Hessel Visser, Gerard Visser, Hidde Akkerman, Hiele de Jong (met wit overhemd) Rechts

lees meer

RK krite koor Woudsend

Personen op de foto:
Achter staand:Wybe de Jong, Jouke Lammerts de Jong, Luutzen de Jong, Wijbe Nag

Personen op de foto: Achter staand:Wybe de Jong, Jouke Lammerts de Jong, Luutzen de Jong, Wijbe Nagelhout, Jouke Luutzen de Jong Gehurkt 2e rij: Jan Werkman, Hessel Brattinga, Andries de Jong, Alie Dijkstra, Hinke de Jong, Folkert Liskes de Jong, Durk de Jong, Lucas Rijnja, Folkert Rijnja Zittend 1e rij: Bokke de Vries,Sietske van der Zee, Jopie Rijnja, Lena Homma, Froukje Rijnja, Anna Nagelhout, Boukje Nagelhout, Sippie de Jong, Jantje de Vr

lees meer

Woudsender jeugd op de kiek

Jan J. de Vries heeft deze foto gebruikt in één van zijn verhalen. Hij melde:

Jan J. de Vries heeft deze foto gebruikt in één van zijn verhalen. Hij melde: "Ik heb het idee dat deze opname is gemaakt door een fotograaf die bezig was met foto’s te maken voor prentbriefkaarten en het leuk vond ook een plaatje van de nieuwsgierige dorpsjeugd te schieten. Een alleszins geslaagde opname, wat mij betreft." Op een aangeplakt briefje staan de volgende namen: Voor: ?, T. Visser, R. de Vries, Lucas van der Werf (later bakker/ijsbe

lees meer

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | | »