Dorpsarchief van

Archief

Categorie: Afbeeldingen

Sub-categorie: Overige Afbeeldingen

Woudsend in 1971

Er is een serie foto's gemaakt in 1971 om een tijdsbeeld te geven. Deze fotografische wandeling is gemaakt tot één filmpje.

50 jaar Echtvereniging

Op dit plaatje van mei 1921 staat het jubilerende echtpaar in het midden van de belangstelling. Jentje Michiel de Vries (1846-1928) en Jetske G. Wierda (1852-1929) zijn 50 jaar getrouwd. Samen met hun 2 zonen, 2 dochters en de aangetrouwden op de foto. Omdat we de personen niet kennen, gaan we er van uit dat de koude kant op de achtergrond staat, zoals dat hoort. Dochter Gerbrigje (1873-1938) gehuwd met Bartele Hoekstra. Dochter Aukje (1875-1

Bakkerij Huberts

In 1950 kwam Gerben Huberts en zijn vrouw Klaaske naar Woudsend. Ze namen de bakkerij over van Ferwerda in het begin van de Midstrjitte zuid. Huberts was bakker geweest te Paesens en Moddergat. Gerben en Klaaske hebben in 1964 de zaak in Woudsend overgedaan aan de zonen Geert en Reitse. Zie verder het boek "Verhalen van Jan J. de Vries over Woudsend en Woudsenders" deel 2006-2009

De Brug

Deze plaat van eerste jaren van de 20e eeuw laat zien dat er geen sluitbomen zijn als de brug voor scheepvaart geopend is. Op het wandbord van het gebouw rechts staat geschreven: "LOGEMENT-BILJART". Eigenaar H. Reitsma runt het logement. Op het witte bord bij het begin van de brug staat: "STAPVOETS over de brug". Achter het bord staat een lamp voor de openbare verlichting. Waarschijnlijk een olielamp, want Woudsend had toen nog geen elektrisch

Jonge dames

Een prachtige studiofoto van vier mooie jonge dames.

Nieuwe Aanleg Woudsend

Een mooie plaat van stukje Woudsend. Het stroomnet in het dorp bovengronds en de openbare verlichting een de palen (zie paal rechts). Later kwamen de granieten verlichtingspalen. De Wegsloot is begin vijftiger jaren van de vorige eeuw gedempt. De jongens in hun 3/4 broek, welke weer populair zijn in de zomer.

Westerhof

Dat het bedrijf Westerhof een lange geschiedenis heeft laat deze foto zien. Achter v.l.n.r.: Fokje Westerhof-de Jong, Binne Wiebes Westerhof (koperslager), Eeuwe Westerhof (Schoolmeester te Velp) met dochter Fokje, Jille Westerhof (koperslager), Klaske Westerhof, Alie Westerhof-van Leeuwen(vrouw van Eeuwe) Voor Kees de Koe en Jan Westerhof (later naar Gouda).

Jan de Vries

Jan de Vries, wereldkampioen wegrace 50cc in de jaren 1971 en 1973. Afkomstig uit Sint Jacobiparochie. Deze foto is in ons bezit en de link naar Woudsend is niet de Kreidler met 5 versnellingen maar iets anders. Jan de Vries heeft de verstandige keus gemaakt om met een jonge dame uit Woudsend te trouwen. Rommy Visser, dochter van de plaatselijke visserman Wigle Visser, is de sterke vrouw achter het succes van Jan de Vries.

De Wegsloot

De Wegsloot was een belangrijke verkeersader over het water. Tot 1864 was Woudsend uitsluitend over water te bereiken. De Wegsloot is circa 1950 gedempt maar heeft daarvoor ook een aanpassing gehad. Een drietal afbeeldingen laten dat zien. Tot halverwege de 19e eeuw liep de Wegsloot met een grote bocht door het dorp. De zuidoever grensde aan de bebouwing van de straat Efterom. Door de bouw van een nieuwe brug over de Ee, die voor een vaste o

Molestrjitte

Een reproductie van een proefdruk van de Molestrjitte met de korenmolen "'t Lam" op de achtergrond. Links de huurwoningen welke omstreeks 1910 gebouwd zijn. De stroomvoorziening is al aanwezig door middel van een bovengronds leidingnet maar het pakhuis naast de molen lijkt nog niet gebouwd. De datering van de afdrukt ligt dan waarschijnlijk tussen 1913 en 1927. De waarheid ligt meestal (maar niet altijd) in de midden, dus omstreeks 1920.

1 2 3 | | »