Kennissysteem voor archivering van lokale historie

Kennissysteem voor archivering van lokale historie

Doorstart Dorpsarchieven + online workshops

Het is zover, het eerdere project van Doarpswurk genaamd Dorpsarchieven.nl krijgt een doorstart. De eerste pilots voor het opzetten van een dorpsarchief nieuwe stijl zijn inmiddels gaande en de eerste ervaringen zijn binnen. Er wordt ook hard gewerkt aan het maken van een mogelijkheid om de resultaten van het eerdere project automatisch te kunnen opnemen in het gloednieuwe Dorpsarchieven-CMS van DeeEnAa.

Om uit te leggen hoe het een en ander in zijn werk gaat en hoe het nieuwe systeem werkt, gaan we de komende vier weken online workshops houden. Tijdens deze workshops wordt ingegaan op:

1: Conversie gegevens oude Dorpsarchieven.nl naar het nieuwe Dorpsarchief.
2: Werking van het nieuwe Dorpsarchieven-CMS.
3: Omgaan met beeldmateriaal en het koppelen aan bijvoorbeeld personen, gebeurtenissen, straten en verenigingen.
4: Omgaan met auteursrechten.

Als u wilt meedoen aan een van de komende workshops meld u dan aan via het contactformulier

In ontwikkeling

Op dit moment wordt gewerkt aan de inhoud van deze website, vandaar dat de website uitsluitend een algemene introductietekst bevat. Als u interesse heeft in het onderwerp van lokale archieven dan kunt u deze website binnenkort nog eens bezoeken of alvast het contactformulier invullen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Dorpsarchieven

Ieder dorp en iedere stad heeft een rijke historie en een schat aan documenten en media die hiervan getuigen. Het kan gaan om oude foto's ansichtkaarten, 8mm of 16mm films, video's maar ook om diverse al dan niet gescande papieren documenten zoals aktes, notulen en verslagen.

Er is veel belangstelling voor dit materiaal. Het vormt de basis voor historisch en genealogisch onderzoek maar geeft ook een tijdsbeeld weer dat belangrijk is voor het begrijpen van afkomst en cultuur.

Urgentie

Het duurzaam opslaan, documenteren en doorzoekbaar maken van deze informatie wordt in toenemende mate als urgent ervaren. Men is zich meer en meer bewust van het feit dat generaties verdwijnen en daarmee de kennis van voorbije tijden. Denk aan historische foto's en de personen die daarop afgebeeld staan. Deze foto's verworden tot nostalgische kiekjes als de herinnering aan het onderwerp en de mensen vervaagt.

Deze website

Deze website probeert in kaart te brengen welke initiatieven op het gebied van documentatie en archivering van lokale historie bestaan. Daarbij wordt in kaart gebracht welke technsiche oplossingen hiervoor bestaan en welke uitgangspunten worden gehanteerd. De website probeert daarnaast kennis te verzamelen en te verspreiden m.b.t. juridische en technische risico's, kaders en innovaties.

Deze website wil fungeren als een publiek platform m.b.t. bovenstaande materie. Dit betekent dat iedereen een steentje kan bijdragen aan de inhoud van deze website. U kunt online reageren op content en posts die op deze website worden geplaatst door de redactie. Daarnaast kunt u uw eigen specialistische kennis delen via een eigen themakanaal. Neemt u contact op met de redactie via het contactformulier als u interesse hierin heeft.

Wij roepen iedereen op om informatie met ons te delen over lokale initiatieven op het gebied van archivering van erfgoedinformatie. Het kan daarbij gaan om websites, online platforms, pagina's op social media etc. Wij plaatsen deze informatie gratis op een overzichtskaart. 

NIEUW - LEES DE BROCHURE

Er is nu ook een digitale brochure voor het Dorpsarchieven-initiatief. Hierin leest u alles over de achtergronden van dit bijzondere project. Voor het inzien van deze brochure klikt u hier.

Locatie