Home

Kaart

Ieder dorp en iedere stad heeft een rijke historie en een schat aan documenten en media die hiervan getuigen. Het kan gaan om oude foto's ansichtkaarten, 8mm of 16mm films, video's maar ook om diverse al dan niet gescande papieren documenten zoals aktes, notulen en verslagen.

Er is veel belangstelling voor dit materiaal. Het vormt de basis voor historisch en genealogisch onderzoek maar geeft ook een tijdsbeeld weer dat belangrijk is voor het begrijpen van afkomst en cultuur.

Urgentie

Het duurzaam opslaan, documenteren en doorzoekbaar maken van deze informatie wordt in toenemende mate als urgent ervaren. Men is zich meer en meer bewust van het feit dat generaties verdwijnen en daarmee de kennis van voorbije tijden. Denk aan historische foto's en de personen die daarop afgebeeld staan. Deze foto's verworden tot nostalgische kiekjes als de herinnering aan het onderwerp en de mensen vervaagt.

Deze website

Deze website probeert in kaart te brengen welke initiatieven op het gebied van documentatie en archivering van lokale historie bestaan. Daarbij wordt in kaart gebracht welke technsiche oplossingen hiervoor bestaan en welke uitgangspunten worden gehanteerd. De website probeert daarnaast kennis te verzamelen en te verspreiden m.b.t. juridische en technische risico's, kaders en innovaties.

Pupliek platform

Deze website fungeert als een publiek platform m.b.t. bovenstaande materie. Dit betekent dat iedereen een steentje kan bijdragen aan de inhoud van deze website. U kunt online reageren op content en posts die op deze website worden geplaatst door de redactie. Daarnaast kunt u uw eigen specialistische kennis delen via een eigen themakanaal. Neemt u contact op met de redactie via het contactformulier als u interesse hierin heeft.

Oproep

Wij roepen iedereen op om informatie met ons te delen over lokale initiatieven op het gebied van archivering van erfgoedinformatie. Het kan daarbij gaan om websites, online platforms, pagina's op social media etc. Wij plaatsen deze informatie gratis op de overzichtskaart.